Wij danken het Oranje fonds voor de prachtige financiele bijdrage voor het organiseren van onze Thuishuiselijke Zondagen!!!

 

 

 

 

 

 

 

Harderwijk, 3 oktober 2014

 

Op vrijdag 3 oktober werd op de Anne Franklaan stilgestaan bij het Thuishuis Project. Een nieuw initiatief binnen de gemeente Harderwijk. In de Week tegen Eenzaamheid wordt door de gemeente Harderwijk en diverse organisaties in Harderwijk aandacht gevraagd voor dit maatschappelijk probleem.

Het Thuishuis Project is een initiatief van woningcorporatie Omnia Wonen en Stichting Thuishuis Harderwijk. Het project, naar idee van Thuis in Welzijn, biedt ondersteuning aan alleenwonende ouderen in Harderwijk die dreigen te  vereenzamen. Het Thuishuisproject wordt ‘gerund’ door vrijwilligers en bestaat uit twee delen. Het Thuisbezoek en een fysiek Thuishuis.

Een Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen thuis. De vrijwilligers van Stichting Thuishuis biedt deze mensen een steuntje in de rug wanneer zij door omstandigheden lastig hun contacten kunnen onderhouden of uitbreiden. In de ondersteuning die de vrijwilligers bieden staan de wensen en behoeften van de ouderen centraal. De begeleiding richt zich op het zoveel mogelijk behouden of het bevorderen van de zelfredzaamheid van deze doelgroep.

Daarnaast is er het fysieke Thuishuis. Een kleinschalige woonvorm voor 7 alleenstaande ouderen. Zij kiezen ervoor samen met leeftijdgenoten in één huis, het Thuishuis, te gaan wonen. In goed overleg met de gemeente Harderwijk is  Anne Franklaan 40-42 gekozen als bouwlocatie.

 

Handeling

Gezamenlijk met Wethouder G.J. van Noort, het bestuur van Stichting Thuishuis en Gerard van de Ven van Omnia Wonen werd op de locatie stil gestaan bij dit voornemen.  Om te komen tot een fysiek Thuishuis moeten vele puzzelstukken samenvallen. Symbolisch werden deze puzzelstukken door de betrokken partijen gelegd.

Vrijwilligers van het eerste uur, het echtpaar Berkelaar, legden het laatste puzzelstuk. Gerard van de Ven is een voorstander van dit project en heeft besloten de stichting te ondersteunen met een aantal activiteiten die samenhangen met dit project.

Wethouder Van Noort vindt het een mooi initiatief wat past binnen de ontwikkeling in onze samenleving, waarbij ouderen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk spelen daarin een belangrijke rol.

 

FOTO BIJ PERSBERICHT:

Op de foto is te zien:  Wethouder G.J. van Noort van de gemeente Harderwijk, Gerard van de Ven – directeur/bestuurder Omnia Wonen, Natascha Kruger – coördinator Stichting Thuishuis Harderwijk

Vrijwilligers echtpaar Familie Berkelaar, Jeroen Eisen van Omnia Wonen.