Op dinsdagavond 12 november hebben al onze vrijwilligers in het prachtige stadhuis van Harderwijk mogen deelnemen aan de miniconferentie, met als thema 'Niet Pluis'.

Stichting Thuishuis Harderwijk had zich bij de werkgroep aangemeld, omdat de vrijwilligers van onze Stichting, tijdens de Thuisbezoeken, wellicht te maken kunnen krijgen met dat 'Niet Pluis'-gevoel. Er lijkt iets aan de hand........ Beginnende dementie? Depressie? Eenzaamheid? Wat doe je als vrijwilliger met dat onbestemde gevoel? En: zie ik het eigenlijk wel goed?

Om over dit soort vragen met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, heeft Stichting Thuishuis in de Werkgroep 'Niet Pluis' Harderwijk, in samenwerking met de gemeente Harderwijk, op dinsdagavond 12 november de miniconferentie 'Niet Pluis' georganiseerd.

Na het welkomstwoord van wethouder Pieter den Besten verzorgden  preventiewerkers Yvonne Ruigrok, Liesbet van Velzen en Ide Neumann, namens de werkgroep,  een inleiding, waarbij het gebruik van de ondersteunende 'Goene' siignaleringskaart werd uitgelegd. Aansluitend mochten de deelnemers kiezen uit workshops rond Dementie, Eenzaamheid of Depressie. De workshop 'Eenzaamheid' was daarbij geheel op de activiteiten van de vrijwilligers van Stichting Thuishuis afgestemd.

Soms maakt een vrijwilliger zich zorgen over een oudere. De oudere verwaarloost zichzelf of het huis; is mogelijk verward, of somber, lusteloos, bozig of argwanend. Ruikt wellicht soms naar alcohol. Allemaal signalen die we 'Niet Pluis' noemen. We weten dat er iets aan de hand is, dat de persoon mogelijk zorg en begeleiding nodig heeft. Maar we weten nog niet wát er aan de hand is. Daarvoor moet een arts of andere deskundige de persoon onderzoeken. Hoe kan je, als vrijwilliger,  cliënt en deskundige met elkaar in contact  brengen?

Voor de vrijwilliger kan dit een lastige situatie zijn. Wanneer moet ik me zorgen gaan maken? In hoeverre mag ik me bemoeien met de cliënt? Bij wie kan ik terecht met mijn zorgen? En kan ik het zelf nog wel aan als deze cliënt zich zo anders gedraagt? Tijdens de 'Net Pluis' miniconferentie stonden deze vragen centraal. Door gebruik te maken van acteurs, heeft de werkgroep geprobeerd dergelijke  problemen aanschouwelijk en bespreekbaar te maken. Waarbij de workshopleiders en deelnemende vrijwilligers, tijdens een drietal toneelstukjes,  informatie en tips gaven.

Voorafgaande, tijdens en na de miniconferentie was er voldoende tijd om kennis te maken met meerdere vrijwilligers van diverse organisaties in Harderwijk. Hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.

Stichting Thuishuis Harderwijk is trots te kunnen zeggen deel te hebben mogen uitmaken  van de organisatie van deze prettige, maar vooral ook leerzame avond.